Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 3+600 – km 3+780

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 maja 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 541501-N-2020 z dnia 2020-05-19r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1765587,przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-965-zielona-limanowa-polegajaca-na-budowie-chodnika-wraz-z-siecia-k.html