Projekt „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2017

Projekt „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

 

Projekt „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

Wartość projektu: 2 434 888,10

Wartość dofinansowania: 1 889 970,36 zł

Wkład własny Gminy: 544 917,74 zł

Okres realizacji działań inwestycyjnych: październik 2017 – grudzień 2018

Celem ogólnym projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy gminy Bochnia oraz utworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla potencjalnych inwestorów do lokalizacji nowych inwestycji.

Przedmiotowy projekt dot. utworzenia strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia.

W ramach projektu zostały zaplanowano następujące zadania:

-  Budowa dróg komunikacyjnych wewnątrz strefy o łącznej dł. 0,40 km wraz ze skrzyżowaniem i

-  Wykonanie rowów odwadniających,

-  Budowę sieci wodociągowej obejmującej doprowadzenie wodociągu do strefy o dł. 650 m oraz w ramach strefy 400 m,

-  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 900 m,

-  Budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o długości ok. 400m,

W wyniku realizacji projektu powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej o powierzchni całkowitej: 7,2624 ha.

Projekt gwarantuje wyposażenie SAG w odpowiedniej jakości, kompleksową infrastrukturę: infrastruktura drogowa (drogi wewnętrzne), infrastruktura wod.-kan., sieć elektroenergetyczna oświetleniowa.