Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 stycznia 2021

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia: Zespół Szkół Gminnych w Gawłówie i Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na zadanie projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4.  Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa Efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie i Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich przejdą gruntowną termomodernizację.

W zakresie modernizacji energetycznej budynku w Gawłowie zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, która będzie polegała na demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi. Zostaną docieplone stropy, ściana zewnętrzna oraz stropodach.

W szkole, w Nieszkowicach Wielkich odbędzie się także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Zostaną zdemontowane grzejniki żeliwne i zamontowane nowe - z zaworami termostatycznymi. Prace obejmą również docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacja obu budynków poprawi ich efektywność energetyczną, która zgodnie z projektem wynosić będzie 60 procent.

W ramach zmodernizowanych energetycznie dwóch budynków zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1 691,95 [GJ/rok],
- zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 691,95 GJ/rok,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii – 516 984,82 kWh/rok,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 49,81% i pyłów (PM10 i PM2,5) po 63,64 %.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. 

Wartość projektu:  1 775 272,31 zł

Dofinansowanie: 1 065 163,36 zł