3,8 mln dofinansowania dla Gminy Bochnia !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 maja 2018

3,8 mln dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla #GminaBochnia!

Projekt zdobył maksymalną liczbę punktów i tym samym zdobył pierwsze miejsce w subregionie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

Tytuł projektu: „Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia”

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmować będzie:

1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Damienicach do przepustowości 1087m3/dobę

2. Budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 3 km, łączącego likwidowaną ścieków w Stanisławicach z oczyszczalnią ścieków w Damienicach.

3. Rozbiórkę istniejącej przestarzałej oczyszczalni ścieków w Stanisławicach wraz z rozbudową na jej terenie przepompowni ścieków.

 

W ramach projektu zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 40 kW. Instalacja fotowoltaiczna ma na celu obniżenie kosztów obsługi rozbudowanej oczyszczalni poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

Wartość projektu: 8 677 423,32 zł

Koszty kwalifikowane: 6 022 838,48 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 821 481,55 zł .

Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwca 2019 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie