Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o przedszkole w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 599787-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1480330,przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-szkol-gminnych-im-henryka-sienkiewicza-w-bogucicach-o-przedszkole-w-t.html