Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscowościach: Gorzków, Stanisławice, Wola Nieszkowska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 601776-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1481086,budowa-obiektow-malej-architektury-sluzacych-rekreacji-codziennej-w-miejscowosciach-gorzkow-stanisla.html