Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 października 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 622785-N-2018 z dnia 2018-10

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1498407,dostawa-oprogramowania-i-licencji-wraz-z-wdrozeniem-systemu-e-urzad-w-ramach-projektu-e-uslugi-w-gmi.html