Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 kwietnia 2020

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia”. Dofinansowanie w wysokości 80 000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysoki przepustowościach” – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu jest doposażenie szkół z terenu Gminy Bochnia w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. W ramach projektu zakupiono 26 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, które użyczyły go uczniom.