Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nieszkowicach Wielkich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lipca 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 562243-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Modernizację boiska wielofunkcyjnego w Nieszkowicach Wielkich".

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1792895,modernizacja-boiska-wielofunkcyjnego-w-nieszkowicach-wielkich.html