Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia - Rejon nr 1,2,11,12

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 588428-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Gmina Bochnia ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia dla Rejonów  nr 1,2,11 i 12.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1820272,odsniezanie-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-bochnia-rejon-nr-121112.html