Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Brzeźnica, Gorzków, Chełm, Moszczenica, Siedlec

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 października 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00201646/01 z dnia 04.10.2021 r

Termin składania ofert 12.10.2021 godz. 10.00

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/40893/details