Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego m-ki Star 244

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 października 2021

Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego m-ki Star 244

Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star, rok produkcji 1976, o numerze rejestracyjnym KBC 40599 - cena wywoławcza 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta zł 00/100).  Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 06.10.2021 r.

Oferty należy składać do 26 października 2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 r. o godz. 10:15.

Osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Tadeusz Janiczek  tel. 14 690 11 33, 14 690 11 32, 664 007 451

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1999307,przetarg-na-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego-m-ki-star-244.html