PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 kwietnia 2022

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bochnia, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację muszą złożyć wszyscy właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi kara grzywny od 500 zł.

 

 

 

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
Deklarację można złożyć:
1. drogą elektroniczną, przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e – dowodu, na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl
2. w formie papierowej – uzupełniony druk należy złożyć w tut. Urzędzie osobiście lub przesłać pocztą