Ponowny przetarg na "Rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń" - ETAP I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 czerwca 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 535540 - N - 2017 z dnia 2017-06-20 r.

 

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1333543,rozbudowa-budynku-wiejskiego-domu-ludowego-w-lapczycy-o-garaz-jednostanowiskowy-dla-ochotniczej-stra.html