Remont dróg gminnych stanowiących działki o nr ewid. 42/1 i 281/1 w miejscowości Buczyna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 sierpnia 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575536 - N - 2017 z dnia 2017-08-22r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1354180,remont-drog-gminnych-stanowiacych-dzialki-o-nr-ewid-421-i-2811-w-miejscowosci-buczyna.html