Gmina Bochnia przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 września 2017

wpisGmina Bochnia przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku, ich odbiorem, transportem na składowisko i ich unieszkodliwieniem. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do złożenia „Deklaracji dotyczącej udziału w projekcie polegającym na demontażu/usunięciu azbestu z terenu gminy Bochnia”.

Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bochni (pokój nr 7), u Sołtysów miejscowości. Można go również pobrać ze strony internetowej www.bochnia-gmina.pl.

Program obejmuje dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu, natomiast koszt zakupu materiałów oraz robocizny wynikający z wymiany pokrycia dachowego na nowe, właściciel budynku pokrywa we własnym zakresie.

Przewidywane dofinansowanie będzie wynosić do 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.
Wypełnione deklaracje należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, w terminie do dnia 28 września 2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 610 50 58.

Pliki do pobrania