Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach

18 listopada 2022

Lokalna Strategia Rozwoju - Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

18 listopada 2022

  Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Czytaj więcej o: Lokalna Strategia Rozwoju - Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

Remont drogi gminnej nr 581101K w km 0+250 - 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

18 listopada 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00446941/01 z dnia 18 listopada 2022 roku

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 581101K w km 0+250 - 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

Zawiadomienie XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

10 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 14 listopada 2022 r. o godzinie 09:45w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Odnawialne źródła energii - projekt parasolowy OZE - dodatkowe spotkanie informacyjnek

7 listopada 2022

Zapraszamy na dodatkow spotkanie informacyjne w dniu 16.11.2022 r. godz. 17.30  Świetlica w Łapczycy

UWAGA Termin składania ankiet przedłużony do 30.11.2022 r.

Informacje o projekcie http://bochnia-gmina.pl/art,2203,odnawialne-zrodla-energii-projekt-parasolowy-oze-przypomnienie

Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii - projekt parasolowy OZE - dodatkowe spotkanie informacyjnek

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego

5 listopada 2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego  z dnia 25.10.2022 r.; znak:

KR.ZUZ.4210.629.2022.AG na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni, z/s ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, w związku z rozbudową skrzyżowania na ruch okrężny dróg powiatowych nr 1424K Bochnia - Uście Solne - Barczków, 1425K Cerekiew - Strzelce Małe, 1435K Cerekiew - Brzesko (ul.

Leśna) w miejscowości Cerekiew.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Odnawialne źródła energii - projekt parasolowy OZE przypomnienie

4 listopada 2022

Przypomnienie o trwającym naborze do projektu parasolowego

UWAGA Termin składania ankiet przedłużony do 30.11.2022 r.

Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii - projekt parasolowy OZE przypomnienie
Przejdź do -

Ważny komunikat w sprawie punktów paszportowych

2 listopada 2022