Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Cerekiew

5 września 2022

Zawiadomienie XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

2 września 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XLII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 09 września 2022 r. o godzinie 10:00w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Obwieszczenie

1 września 2022

Obwieszczenie

1 września 2022

Obwieszczenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

31 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bochnia o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej o: Obwieszczenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia

31 sierpnia 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia

Obwieszczenie

30 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

25 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem