Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

11 października 2022

Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

5 października 2022
Przejdź do -

Kondolencje

5 października 2022

Odnawialne źródła energii - projekt parasolowy OZE

5 października 2022

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

30 września 2022

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.115.2022 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2022 r. ogłasza się rozpoczęcie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 03 października 2022 r. do 17 października 2022 r.

W terminie przeprowadzenia konsultacji organizacje pozarządowe mogą zgłaszać opinie i uwagi do załączonego projektu w następujący sposób:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, z dopiskiem – „Konsultacje społeczne”.
2) w formie elektronicznej na adres ug@bochnia-gmina.pl.

Opinie i uwagi dostarczone po upływie 17 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Obwieszczenie

28 września 2022

Zawiadomienie XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

26 września 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 30 września 2022 r. o godzinie 9:15 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia
Przejdź do -

Komunikat

26 września 2022

Wójt Gminy Bochnia  przypomina o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowych kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku.”

Czytaj więcej o: Komunikat