Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

10 kwietnia 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 071-167242 z dnia 10 - 04 - 2019 roku

Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia

15 marca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 523064-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

14 lutego 2019

Budowa obiektów małej architektury - zielonych siłowni w Dąbrowicy i Gierczycach oraz placów zabaw w Nieszkowicach Małych, Baczkowie, Proszówkach i Stanisławicach

25 stycznia 2019

Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach

8 stycznia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 501421-N-2019 z dnia 2019-01-08

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

26 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 653139-N-2018 z dnia 2018-11-26

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

8 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2018/S 215-492238 z dnia 08 - 11 - 2018 roku

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Remont drogi gminnej Baczków, droga na działce nr ewid. 499 nr 580829K w miejscowości Baczków w km 0+000 – 0+340

7 listopada 2018